තාක්ෂණික, පරිගණක

Installing Sinhala Unicode (සිංහල යුනිකෝඩ්)

Here’s how to Install Sinhala Unicode to ur computer.

Installer: http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP.exe
Installing Instructions : http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_Kit_Userguide.pdf

#mce_temp_url#sinhal

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )