ජාලකරණය

LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..

සාම්ප්‍රදායික නිර්ව‍චන අනුව අපි LAN හා WAN අර්ථ දක්වන්නේ එම ජාලය විහිදී ඇති ප්‍රදේශය අනුවයි. එනම් LAN(Local Area Network) යනු සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් ලෙසත් සාපේක්ෂව භූගෝලීය වශයෙන් විශාල‍ ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් WAN(Wide Area Network) එකක් ලෙසත් නම් කෙරේ. නමුත් දැන් LAN හා WAN වල නිර්වචය අලුත් වී තිබේ. එනම් LAN යනු විද්‍යුත් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ/ආම්පන්න ‍2ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් තනි ජාලයකට සම්බන්ධ වී තිබීම යි. උදා. පරිගණක වලට අමතරව වෙනත් විද්‍යුත් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ කැමරා, ටීවී, ආරක්ෂක සංඥා උපකරණ වැනි දේ ජාල වලට එකතු වීම. WAN යනු එකිනෙකට ජාල දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකට සම්බන්ධ වී තිබීම යි. උදා. Wireless LAN එකක් හා Wired LAN එකක් එකට එකතු වීමයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )