තාක්ෂණික

2010 in review – සමාලෝචනය

WordPress වෙතින්….

 

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 5,600 times in 2010. That’s about 13 full 747s.

 

In 2010, there were 12 new posts, growing the total archive of this blog to 27 posts. There were 54 pictures uploaded, taking up a total of 4mb. That’s about 1 pictures per week.

The busiest day of the year was May 3rd with 299 views. The most popular post that day was පරිගණකයට අලුත් විධියේ ඉබ්බෙක්….

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were blogs.sinhalabloggers.com, facebook.com, mail.yahoo.com, palpatha.blogspot.com, and en.wordpress.com.

Some visitors came searching, mostly for gmail, gayansblog, splinter cell conviction, gayansblog.wordpress.com, and etisalat.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

පරිගණකයට අලුත් විධියේ ඉබ්බෙක්… May 2010
10 comments

2

සර්ච් එන්ජිමක්(Search Engine) වැඩකරන්නෙ මෙහෙමයි… April 2010
12 comments

3

Gmail වලට අලුතින් එකතු වුණ අමුත්තා… Buzz…………. February 2010
8 comments

4

About : ගයාන් ගැන… February 2009
17 comments

5

Intel Core i5 සහ Core i3 හ‍‍ඳුන්වාදෙයි… February 2010
12 comments

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )