අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි…

Cyber Security Awareness – Episode 07 – Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි…

|||||||||| SLTechTalk |||||||||||
Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි…
This is a video will explain about Hacking and Cracking and how it’s going to be Ethical.

#SLtechTalk

 

Follow SLTechTalk:

https://www.facebook.com/SLTechTalk

.::: It’s all about Technology :::.

 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )