අන්තර්ජාල, තාක්ෂණික

වයිබර් (Viber) ගැන දන්නවාද?


හැමෝම වගේ අහල තියෙන app එකක්නෙ skype කියන්නෙ. අන්න ඒ වගේම ​instant messaging වලට සහ VoIP වලට තියෙන තවත් app එකක්  තමයි වියිබර් (Viber).  ගොඩක් පොඩි කාලයකින් ජනප්‍රිය වෙච්ච මේ app එක Viber Media වලින් හදුන්වල දීල තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම mobile app එකක් විධිහට. 2010 හදුන්වා දුන් වයිබර් 2013 වෙනකොට මිලියන 200 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්… Continue reading වයිබර් (Viber) ගැන දන්නවාද?

අන්තර්ජාල, ජාලකරණය, තාක්ෂණික

Gmail වලට අලුතින් එකතු වුණ අමුත්තා… Buzz………….


ඔන්න ඉතින් මේ සැරේ කියන්න යන්න  Google වලින් Gmail වලට එන අලුත් විශේෂාංගයක් ගැනයි... ඒ තමයි  Google Buzz. Buzz කියන්නේ Google වෙතින් හඳුන්වාදෙන අලුත් විධිහට sharing ක්‍රමයක්. මොනව හරි අලුත් දෙයක් ගැන හම්බුණාම අනිත් අයත් එක්ක ඒ දේ හුවමාරු කරගන්න, ඒ ගැන විස්තර  බෙදාහදා ගන්න, අදහස් හුවමාරු කරගන්න කව්රුත් කැමතියිනෙ. අපි මේ Blog වලින් කරන්නෙත්… Continue reading Gmail වලට අලුතින් එකතු වුණ අමුත්තා… Buzz………….