අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක අපරාධ පනත දැනගන්න එක වැදගත්…


ලංකාවේ පරිගණක පාවිච්ච් කරන අය විදිහට අපි දැනගත යුතු දෙයක් තමයි පරිගණක අපරාධ පනත. මේ ලඟක ඉදලා මේ නීතිය තදින්  ක්‍රියාත්මක කරන්න රජය තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පරිගණක වල නොමනා භාවිතය ගැන පැමිණිලි විශාල ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂක අංශවලට ලැබීම. ඒ වගේ පෞද්ගලික දත්ත සොරා ගැනීම.අන්තර්ජාලය භාවිත කර අපචාර ක්‍රියා සිදු කිරීම වගේ දේවල් මේ පනත ඔස්සේ වලක්වන්න… Continue reading ශ්‍රී ලංකා පරිගණක අපරාධ පනත දැනගන්න එක වැදගත්…

ජාලකරණය, තාක්ෂණික, පරිගණක

තනි CPU එකෙන් තුන් හතර දෙනකුට වැඩ කළ හැකි MultiUser PC


මේ සැරේ ටිකක් වෙනස් විධිහේ දෙයක් ගැනයි ලියන්න හදන්නෙ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිය පාවිච්චි කරන් නැති ක්‍රමයක්. මේ MultiUser PC ගැනයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි Multi User කියන එකෙන් අදහස් කරන්නෙ operating system එකක් හරි application software එකක් හරි එකවර users ලා කීපදෙනෙක් පරිශීලනය කිරීමයි. ඇත්තටම මෙතන වෙන්නෙත් ඒදේම තමයි. හැ‍බැයි ක්‍රමය වෙනස්. තනි PC එකක් කීපදෙනෙක්… Continue reading තනි CPU එකෙන් තුන් හතර දෙනකුට වැඩ කළ හැකි MultiUser PC