තාක්ෂණික

Cyber Security ගැන හැදින්වීමක්


Cyber Security Awareness - Episode 01 - Introduction අපේ පළවෙනි වීඩියෝ ඒකෙන් කතා කරන්නෙ Cyber Security කියන්නෙ මොකද්ද කියලා. වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk you tube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා.  

Advertisements
අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක අපරාධ පනත දැනගන්න එක වැදගත්…


ලංකාවේ පරිගණක පාවිච්ච් කරන අය විදිහට අපි දැනගත යුතු දෙයක් තමයි පරිගණක අපරාධ පනත. මේ ලඟක ඉදලා මේ නීතිය තදින්  ක්‍රියාත්මක කරන්න රජය තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පරිගණක වල නොමනා භාවිතය ගැන පැමිණිලි විශාල ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂක අංශවලට ලැබීම. ඒ වගේ පෞද්ගලික දත්ත සොරා ගැනීම.අන්තර්ජාලය භාවිත කර අපචාර ක්‍රියා සිදු කිරීම වගේ දේවල් මේ පනත ඔස්සේ වලක්වන්න… Continue reading ශ්‍රී ලංකා පරිගණක අපරාධ පනත දැනගන්න එක වැදගත්…