අන්තර්ජාල, ජාලකරණය, තාක්ෂණික

5G තාක්ෂණය සාර්ථකව අත්හදා බැලෙයි.


5G තාක්ෂණය යොදා ගෙන දත්ත හුවමාරු කරන්නට ඇමරිකාවේ සරේ විශ්ව විද්ද්‍යාලයේ පර්යේෂකයෝ පිරිසක් සමත්ව සිටිති. තත්පරයකට (1Tbps) වේගයෙන් කළ මෙම දත්ත හුවමාරුව යටතේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ චිත්තරපට 100 ක් තත්පර තුනකදී ඩවුන්ලෝඩ් කල හැක. මෙය දැන් තිබෙන 4G තාක්ෂණයට වඩා හැටපන්දහස් වාරයකින් වැඩි වේගයකි. වසර 2018 වෙන විට දියුණු රට වලදී මෙම තාක්ෂණය යොදාගෙන දත්ත හුවමාරු කල හැකිවාක් සේම… Continue reading 5G තාක්ෂණය සාර්ථකව අත්හදා බැලෙයි.

Advertisements
ජාලකරණය

LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..


සාම්ප්‍රදායික නිර්ව‍චන අනුව අපි LAN හා WAN අර්ථ දක්වන්නේ එම ජාලය විහිදී ඇති ප්‍රදේශය අනුවයි. එනම් LAN(Local Area Network) යනු සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් ලෙසත් සාපේක්ෂව භූගෝලීය වශයෙන් විශාල‍ ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් WAN(Wide Area Network) එකක් ලෙසත් නම් කෙරේ. නමුත් දැන් LAN හා WAN වල නිර්වචය අලුත් වී තිබේ. එනම් LAN යනු විද්‍යුත්… Continue reading LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..