අන්තර්ජාල, තාක්ෂණික, වින්ඩෝස්

Internet Explorer වෙනුවට Microsoft Edge පැමිණෙයි.


වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා අපි කුඩා කල සිට හොදින් දන්නා Internet Explorer මෘදුකාංගය වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුලින් ඉදිරියේදී පැමිණෙන වින්ඩෝස් 10 සංස්කරණය තුලින් ඉවත් කරන බවත් ඒ සඳහා අද කාලයට ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය වූ Windows Edge වෙබ් බ්‍රව්සර් එක ලබාදෙන බවත් මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම නිල වශයෙන් ඊයේ දිනයේ ප්‍රකාශ කලා. වින්ඩෝස් ස්මාගම මෙසේ සිදුකර… Continue reading Internet Explorer වෙනුවට Microsoft Edge පැමිණෙයි.

Advertisements