ජාලකරණය, තාක්ෂණික, පරිගණක

නවතම සුපිරි බලවතා….චීනයෙන්


හැමදාමත් වගේ අදත් තවත් අලුත් දෙයක් ගේන්න හිතුවා... මේක අලුත්ම කිව්වට අලුත්ම නෙවෙයි, දැනට මාස දෙක තුනකට කලින් තමා මේගැන දැන ගන්න ලැබුනේ. පරිගණක අතරින් බලගතුම පරිගණක වලට කියන්නේ සුපර් කොම්පියුටර්ස් කියල අහල ඇතිනෙ. ඉතිං ලෝකයේ තියෙන නවතම සුපිරි බල වතා ගැන කියන්නයි මේයන්නෙ. 2009 නොවැ. සිට 2010 ඔක්. මාසය වෙනකන් ලෝකයේ සුපිරිම පරිගණකය වුනේ  Cray… Continue reading නවතම සුපිරි බලවතා….චීනයෙන්