ජාලකරණය

LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..


සාම්ප්‍රදායික නිර්ව‍චන අනුව අපි LAN හා WAN අර්ථ දක්වන්නේ එම ජාලය විහිදී ඇති ප්‍රදේශය අනුවයි. එනම් LAN(Local Area Network) යනු සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් ලෙසත් සාපේක්ෂව භූගෝලීය වශයෙන් විශාල‍ ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් WAN(Wide Area Network) එකක් ලෙසත් නම් කෙරේ. නමුත් දැන් LAN හා WAN වල නිර්වචය අලුත් වී තිබේ. එනම් LAN යනු විද්‍යුත්… Continue reading LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..

තාක්ෂණික

මුහුණට මුහුණ හමු නොවීමේ දෝෂය… මුහුණට මුහුණ හමු නොවීමේ දෝෂය…


වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් (Video Conferencing) ක්‍රමයට කරන සංවාද වලදී නිවැරදිම තීන්දු- තීරණ ගන්න නොහැකි වන බව ඇමෙරිකානු පර්යේෂකයෝ පෙන්නල දීල තියෙනවා. මේකට හේතුව ඒකට සම්බන්ද අය ලොකු මානසික අභියෝගයකට මුහුණ දෙන නිසාලු.....